Linguae alternativae: [Deutsch] [English][Français] Laatste aanvulling: 13 juli 2011 [Menu]
 Beste wensen voor een goede zomervakantie - tot ziens in september 

  Welkom op de website van de Afdeling EUROPA van het CDA  
     
  Korte toelichting
 
De linkerkolom van elk scherm bevat een vast menu, warbij de rest van het scherm de inhoudelijke informatie afbeeldt, die behoort bij de rubriek, waar U voor gekozen heeft. In het geval dat Uw computer toch geen deelschermen (frames) zou kunnen verwerken, wordt U automatisch naar het Hoofdmenu geleid, van waaruit het mogelijk is om alle rubrieken op deze website normaal te raadplegen
 
Naast een pagina met een korte beschrijving van deze Afdeling treft U een Agenda aan met daarin alle details over de op stapel staande activteiten, alsook een uitgebreid archief met informatie over de activiteiten, die zowel in het lopende seizoen als in de voorgaande jaren hebben plaastgevonden. Indien er bij een voorgaande activiteit foto-opnamen zijn gemaakt, dan vindt U die beelden telkens op een aparte scherm, dat U direct kunt bereiken per simpele muisklik vanaf de tekst-informatie over het desbetreffende evenement
 
Er zijn aparte bladzijden met relevante informatie voor en over de leden van deze Afdeling en met de samenstelling van het Bestuur. Voorts is er een pagina met formele informatie over de website en een speciale pagina Contacten, waar U zich on-line kunt aanmelden als lid van het CDA, als deelnemer aan een van de aangekondigde activiteiten, of als middel om ons commentaar aan te reiken
 
Tenslotte treft U op diverse bladzijden een uitgebreid aantal interessante hyperlinks aan, die verwijzen naar de websites van het CDA, van de EVP-zusterpartijen, van Europese Instellingen, van allerlei instanties in de Benelux, van on-line nieuwskanalen en een bladzijde met nuttige links naar informatie over reizen en communicatie. Als regel wordt er voor die externe instanties een apart scherm geopend in Uw browser, waardoor U de pagina van waaruit U onze website tevoren heeft verlaten gemakkelijk direct kunt terugvinden
 
Het Bestuur wenst U veel genot bij het raadplegen van deze website en staat altijd open voor constructieve suggesties ter verdere ontwikkeling van de site. Om het bezoek aan deze website voort te zetten, dient U thans op éé van de in de linkerkolom vermelde opties te klikken